Żyw

ioŁ

Numer telefonu
Numer telefonu
Numer telefonu

uCHwyciĆ żYWIoŁ

"Zachwyt jest początkiem wiedzy i mądrości." Arystoteles

Dla każdego jego żywiołem może być coś innego. Co innego go pasjonuje, co innego wyzwala pokłady kreatywności. Niektóre aktywności potęgują skupienie uwagi, inne wyzwalają niespotykaną radość i energię.
Naszym celem jest obserwacja dzieci w ich naturalnej aktywności, w zabawie. Odkrywanie, co sprawia, że czują się szczęśliwe, co napędza ich do działania, co ich denerwuje, a czemu mogą poświęcić się bez reszty. 

To również podążanie za dzieckiem, za tym co akutrat go interesuje, podsuwanie stymulujących materiałów, towarzyszenie w zachwycie.

Naszą rolą jest także inspirowanie własną postawą. Postawą ciekawego świata dorosłego.

Nasza perspektywa wynika ze zrozumienia, w jaki sposób uczą się dzieci, w jaki sposób uczą się ludzie. 

Naszym celem jest umożliwienie dzieciom zrozumienia świata wokół nich oraz rozwijanie naturalnych talentów tak, by w przyszłości stali się spełnionymi, aktywnymi i wrażliwymi ludźmi.

Do odwiedzin w naszym przedszkolu zapraszamy pasjonatów i ekspertów z różnych dziedzin: ornitologów, leśników, fizyków, muzyków, fotografów, plastyków. Chcemy by ich wiedza i zachwyt nad światem inspirowała dzieci.   

pozNAj naS i naSZe WARtOści

 

© 2018 by CUDAnakijuSCHOOL

Tel: + 48 791 28 28 28 | Mail: kontakt@cudanakiju.pl